Namens Biljartvereniging ” De carambole”wensen wij ieder een Gezond en sportief 2018 toe.

Namens de biljart vereniging “de Carambole” en  café het Vossenhol  wensen wij iedereen een gezond en Sportief 2018 toe.

Tevens willen wij als Bestuur iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd in 2017 voor onze vereniging.

SUPER BEDANKT… want zonder hulp van jullie bestaat er geen vereniging…

Het Bestuur van Biljartvereniging “De Carambole”

Bijlage