stukje voor dorpskrant Daarlerveen

Beste dorpsgenoten,

Wanneer ik dit stukje schrijf, is voor de meeste van ons de zomervakantie achter de rug,

En staan we weer voor een nieuw seizoen van biljartvereniging de Carambole.

In de zomermaanden zijn er diverse competities gespeeld op verschillende niveaus en spelsoorten.

Maar er was ook tijd voor een supergeslaagde feestmiddag voor de leden, en het maken van een

nieuwe website die binnenkort gelanceerd wordt.

Maar het grootste nieuws die onze vereniging te verduren kreeg was dat Jan Vos eigenaar van  café

het vossenhol,  het woonhuis en de kroeg gaat verkopen.

Het idee dat Jan het gaat verkopen moest even langzaam indalen bij sommige leden van ons,

Omdat Jan natuurlijk samen met zijn Familie het gezicht was/waren van het  vossenhol.

Maar zolang het nog niet verkocht is wachten we gewoon wat er gaat gebeuren met de kroeg en de

vereniging. En natuurlijk hopen op een biljartliefhebber die het gaat kopen

Verder hebben we weer 16 teams ingeschreven voor de KNBB en 4 voor de divisie driebanden.

dus al met al een bloeiende vereniging met veel vrijwilligers die zich inzetten voor alle biljartliefhebbes.

Wat wel vermeld kan worden is dat er voor leden van de biljartvereniging op zaterdagmiddag op

gezette tijden training wordt gegeven door ons eerste team van Jan Brock.

Deze teamleden wouden graag wat terug doen voor de vereniging en kwamen met het idee om

Gratis biljart les te geven in alle disciplines,  op zaterdagmiddag voor de  thuiswedstrijden van het eerste

team. ( info over deze training even Jan contacten achter de bar.)

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Jan, Marloes, Kem, Mary, Henk, en Linda te

bedanken voor alles wat ze tot nu toe gedaan hebben.

En ieder van hun al het goede te wensen voor in de toekomst namens alle leden.

 

Roy ter Halle

Biljart vereniging “ De Carambole” Daarlerveen